LỄ RA MẮT: "VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI" VÀ " TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG"

- Ngày diễn ra: 03/01/2020

- Địa điểm: VPGD Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội - Khu đô thị Lideco, Hoài Đức, Hà Nội

- ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

▪️ Công ty TNHH Giải trí và Tổ chức sự kiện Time Star

▪️ Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội

▪️ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ đào tạo sức khỏe cộng đồng

- TỔNG ĐẠO DIỄN: Mr.Snake - CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIMESTAR