C.E.O Bạch Linh

Tôi thực sự cảm thấy vô cùng hài lòng với "Lễ ra mắt sản phẩm mới" mà Time Star đã lên ý tưởng cũng như tổ chức sản xuất. Đó là một chương trình thành công tốt đẹp. Tôi rất ấn tượng với tác phong cũng như sự nhiệt tình, nhiệt huyết của ekip Time Star. Tuy ekip toàn là những con người trẻ nhưng họ thực sự rất chuyên nghiệp và làm việc tận tâm. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Time Star và chúc cho Time Star ngày càng lớn mạnh 

Ms. Nguyễn Duyên
C.E.O Bạch Linh