Chủ tịch Liên hiệp Spa Thẩm Mỹ Việt Nam

Liên hiệp Spa Thẩm Mỹ Việt Nam đã tổ chức rất nhiều các sự kiện lớn nhỏ từ trước tới nay. Tuy nhiên chỉ đến khi hợp tác cùng Time Star, tôi mới cảm thấy thật sự hài lòng. Từ việc lên ý tưởng kịch bản, các hoạt động trong chương trình cho đến khi kết thúc sự kiện, tất cả đều hoàn hảo. 
Và chắc chắn những sự kiện tiếp theo của Liên hiệp Spa Thẩm Mỹ Việt Nam, tôi hoàn toàn yên tâm khi giao phó cho Time Star 

Mrs. Đỗ Thị Diệu Hoa
Chủ tịch Liên hiệp Spa Thẩm Mỹ Việt Nam